Indstillinger

Organisk Kemi

Nedenfor kan du se hvilke indstillinger du kan vælge imellem i den organiske navngivning.

De fleste muligheder har indflydelse på stoffets opbygning, men muligheden for siksak struktur giver dig mulighed for at blive bedre til at læse de mere simple repræsentationer af organiske stoffer. Du kan se et eksempel forneden:

Uden Siksak

Med Siksak

 

 

Uorganisk Kemi

Nedenfor kan du se hvilke indstillinger du kan vælge imellem i den uorganiske navngivning.

I uorganisk navngivning kan man vælge mellem to forskellige opgavetyper. Den første handler om at give navnet på en given formel, hvorimod den anden er at angive en formel ud fra et givent navn. Et eksempel på de to opgavetyper er givet forneden:

Skriv formlen

Skriv navnet